Kinderen in een groep
ontdekklas - weerbaarheidstraining - faalangst-training - voorbereiden middelbare school


Begeleiding in een groep

Ontdekklas
(Hoog)begaafde/hoogsensitieve kinderen van 6 tot 12 jaar zijn welkom in onze ontdekklas: Wekelijks komt een groep van leer- en ontwikkelingsgelijke kinderen samen. We werken met uitdagend lesmateriaal op reken-, taal- en
WO-gebied, waarbij we (creatief) moeten nadenken en oplossingen ontdekken. Tegelijkertijd ontdek je meer over het boeiendste onderwerp dat er is: jezelf. Je leert wat je leuk vindt, waar je enthousiast van wordt, wat je talenten zijn, wat je valkuilen zijn, wat je moeilijk vindt en wat je nodig hebt. Zo kun je beter voor jezelf leren zorgen en gerichter hulp vragen of keuzes maken. We geven informatie en uitleg, maar laten je tevens allerlei ervaringen opdoen. Experimenten, filosofie en yoga/meditatie zijn onderdeel van de lessen. Voor het onderwijs in techniek werken wij samen met het TCCN, www.tccn.info.
Kinderen die op school al in een plusklas of kangoeroegroep zitten zijn eveneens welkom; de ontdekklas vormt daar een prima aanvulling op, omdat het accent anders ligt. De nadruk ligt namelijk niet alleen op het verbeteren van het welbevinden binnen school, waarbij verrijking en verdieping een grote rol spelen, maar vooral op persoonlijke bewustwording en ontwikkeling: Hoe ga ik om met mijn (hoog)begaafdheid/ hooggevoeligheid. Niet alleen op school, maar ook thuis.

In principe is de ontdekklas bedoeld om voor langere tijd aan deel te nemen (een of meerdere jaar/jaren). De kinderen leren elkaar zo goed kennen en doen mee met allerlei uitdagende activiteiten die een beroep doen op wellicht nog onbekende talenten. Gedurende een jaar komen verschillende thema's aan bod als het gaat om bewustwording. Die thema's zijn gebundeld in periodes van zes weken. In- en uitstroom kan eventueel plaatsvinden als een nieuwe periode start.
  • Periode ‘Hoog vliegen en diep denken’ - sept/okt
  • Periode ‘Binnenstebuiten’ - nov/dec
  • Periode ‘Jong leren’ - jan/feb
  • Periode ‘Deel van het geheel’ - mrt/april
  • Periode ‘Organiseren, plannen en doorzetten’ - mei/juni
Weerbaarheidstraining
Als je minder weerbaar bent en moeite hebt de juiste toon te vinden in contact met anderen, kun je deelnemen aan een weerbaarheidstraining. Bijvoorbeeld als je gepest wordt of als je je onzeker voelt en heel voorzichtig bent of juist als je vaak onbedoeld ruzie krijgt. Of als je het gevoel hebt dat anderen jou niet begrijpen of dat jij anderen niet zo goed begrijpt. Tijdens de training ontdek je wat jij moeilijk vindt als je contact maakt met iemand anders en hoe je daarmee om kunt gaan. Je leert 'zorgen voor jezelf in relatie met de ander'.

Faalangst-groep
Faalangst komt vaak voor bij (hoog)begaafden/hooggevoeligen. Als je (hoog)begaafd of hooggevoelig bent, heb je vaak zo veel inzicht dat je veel dingen in één keer goed doet. Je hebt dus niet van jongs af aan geleerd dat dingen fout mogen gaan. Je kunt daardoor hoge eisen aan jezelf gaan stellen. Je wilt geen fouten maken en doet alleen dingen waarvan je zeker weet dat je ze kunt. Hierdoor ga je geen uitdaging meer aan en je piekert enorm over alles wat er mis kan gaan. In de faalangstgroep leer je hoe faalangst werkt bij jou, hoe je ermee om kunt gaan en hoe je de angst om te falen kunt overwinnen.

Voorbereiden op de middelbare school
Hoge CITO-scores, dus op het voortgezet onderwijs zal het allemaal wel goed gaan? Helaas is dat niet de realiteit. Uit onderzoek is gebleken dat een hoge intelligentie absoluut geen garantie is voor schoolsucces. Breinbewustzijn, nieuwsgierigheid en creativiteit zijn veel belangrijk voor een succesvolle schoolcarrière. Kinderen die met gemak de basisschoolperiode door zijn gekomen, hebben nooit leren leren, leren doorzetten en leren omgaan met tegenslag. Eenmaal op het voortgezet onderwijs kan dat voor problemen gaan zorgen. Doordat het kind ineens niet meer bij de besten van de klas hoort, kan faalangst en demotivatie een rol gaan spelen. Veel (hoog)begaafde kinderen worden zelfs “drop-outs”. Maar 20% van de hoogbegaafden maakt een universitaire opleiding af….
In 4 bijeenkomsten van 2 uur bereiden we kinderen van groep 8 voor op de brugklas. Hoe leer je leren, wat is je leerstijl, heb je een “fixed” of een “growth” mindset, waar kun je tegenaan gaan lopen en hoe ga je daarmee om.