Nieuws en Activiteiten


De ontdekklas-periode 'Jong Leren' start weer na de kerstvakantie.


Cursussen 'ik leer anders','leren leren' en 'weerbaarheidstraining' op aanvraag.


Leerkrachten kunnen meer informatie aanvragen over 'Omgaan met meerbegaafden in de klas' en 'Opstarten plusklas'.


Voor informatie en aanmeldingen: info@sambadejong.nl