Nieuws en Activiteiten


De ontdekklas-periode 'Hoog vliegen, diep denken' start weer na de zomervakantie.


Cursussen 'ik leer anders','leren leren' en 'weerbaarheidstraining' op aanvraag.


Leerkrachten kunnen meer informatie aanvragen over 'Omgaan met meerbegaafden in de klas' en 'Opstarten plusklas'.


Voor informatie en aanmeldingen: info@sambadejong.nl