Ouders en Opvoeders


Heb je een kind dat zich ongelukkig voelt af en toe boos of gefrustreerd lijkt? Heb je het idee dat er een hoop ‘van binnen’ gebeurt bij je kind? Dat je kind behoorlijk wat in zijn/haar mars heeft, terwijl dat niet allemaal zichtbaar is? Heb je de indruk dat hij/zij gespannen is, moeite heeft zijn/haar weg te vinden, zich conformeert of juist afzet? Zou je je kind graag zien genieten en tot bloei komen? Weet je je soms geen raad als opvoeder?
Wij bieden advies en begeleiding voor je kind, maar ook voor jou als opvoeder. We proberen samen met ouders inzicht in hun kind te krijgen en te ontdekken wat er nodig is –zowel thuis als eventueel op andere plekken- om het kind te kunnen steunen in zijn/haar ontwikkeling.
Wanneer ouders bij de begeleiding van het kind betrokken worden, kunnen we een betere afstemming en een groter effect bereiken.

Individuele begeleiding
Op grond van het intakegesprek stippelen we een traject uit voor zowel kind als ouders. Voor ouders betekent dat meestal dat we af en toe samen een voortgangsgesprek zullen voeren. Ook geven we -indien gewenst- advies m.b.t. opvoedingsvraagstukken. Als een kind niet gemakkelijk zijn of haar draai kan vinden, wordt er een groot beroep gedaan op jou als opvoeder. Het kan verfrissend zijn eens met iemand van buitenaf naar gewoontes en keuzes te kijken en te ontdekken wat je kunt veranderen om zowel je kind als jezelf meer tot z’n/je recht te laten komen. Soms is het zinnig om na te gaan of er ook op school of in andere opvoedsituaties begeleiding/advies gewenst is. We kunnen in dat geval contact opnemen met de school en kijken wat de mogelijkheden zijn.
Het kan ook zo zijn dat je als ouder door opvoedingsvragen in jezelf een hulpvraag tegenkomt. Ook dan ben je welkom.

Informatieavonden
Tijdens informatieavonden komen thema’s aan bod die vaak een rol spelen bij opvoeden/ opvoeders van (hoog)begaafde en hoogsensitieve kinderen. Er wordt achtergrondinformatie aangeboden over deze twee doelgroepen en stilgestaan bij hoe het is om (hoog)begaafd/-sensitief te zijn. Er worden vanuit dat oogpunt adviezen en tips gegeven over wat helpt om je kind in zijn/ haar ontwikkeling te begeleiden. Daarnaast is er ruimte voor persoonlijke reflectie hierop of persoonlijke hulpvragen.

Cursus 'Omgaan met meerbegaafden in de klas'
Deze cursus is bedoeld voor leerkrachten, IB'ers en RT'ers en vindt plaats op één woensdagmiddag (14.00-16.00) in Beek. Aan bod komen de volgende onderwerpen: motivatie en onderpresteren, welbevinden, organisatie en klassenmanagement en handige materialen.

Cursus 'Opstarten plusklas'
Deze cursus is bedoeld voor leerkrachten, IB'ers en RT'ers en vindt plaats op twee woensdagmiddagen (14.00-16.00) in Beek. Aan bod komen onder andere de volgende onderwerpen: motivatie en onderpresteren, welbevinden, lesaanbod in de plusklas en wat heb je nodig om te starten?

Cursus 'Beelddenkers in de klas'
Deze cursus is bedoeld voor leerkrachten, IB'ers en RT'ers en vindt plaats op één woensdagmiddag (14.00-16.00) in Beek. Slimme kinderen die vooral in beelden denken, zijn vaak creatief en hebben soms moeite met het automatiseren (zowel lezen, spellen als rekenen) en handig opslaan van informatie. Door informatie op de juiste manier aan te bieden lukt dit gemakkelijker. De methode van 'ik leer anders' voorziet in een goede manier van aanbod voor deze groep.