Wie zijn wij?

Wij zijn Wendy Haas en Marloes de Jong. We zijn beiden werkzaam geweest op een Leonardo-school. Momenteel werken we daarnaast bij stichting Condor als specialist meer- en hoogbegaafdheid. Vanuit die functie geven wij onder andere les in ‘kangoeroegroepen’, bedoeld voor meer- en hoogbegaafde kinderen binnen de stichting.
We hebben gemerkt dat er een grote behoefte is aan advies en begeleiding voor deze doelgroep, ook als er op school al een passend aanbod is voor veel kinderen. Vanuit onze praktijk zijn wij in staat de thuissituatie mee te nemen in het proces; ouders en opvoeders meer te betrekken bij de begeleiding. Zowel kinderen die in een plus- of kangoeroegroep zitten als kinderen die daar net niet voor in aanmerking komen, kunnen bij ons terecht.

marloeswendy Wendy Haas woont met haar twee dochters in Millingen aan de Rijn. Na de PABO heeft ze gezinspedagogiek gestudeerd aan de Universiteit in Nijmegen. Na jarenlang groepsleerkracht te zijn geweest, heeft ze de opleiding voor Intern Begeleider gevolgd en werkt nu in die functie.

Marloes de Jong heeft ook twee dochters en woont in Nijmegen. Ze studeerde geneeskunde en rondde daarin de doctoraalfase af. Daarna koos ze een nieuw pad, werd leerkracht en volgde daarnaast de HBO-opleiding voor psychosynthese. Hierna opende zij een praktijk van waaruit zij o.a. aan kinderen weerbaarheidstrainingen aanbood en ouders over opvoedingskwesties adviseerde.