Wie zijn wij?

Wij zijn Wendy Haas, Marloes de Jong, Corine Breuring en Anieke Pouwels. We zijn allen werkzaam/ werkzaam geweest op een Leonardo-school. Momenteel werken Wendy en Marloes daarnaast bij stichting Condor als specialist meer- en hoogbegaafdheid. Vanuit die functie geven wij onder andere les in ‘kangoeroegroepen’, bedoeld voor meer- en hoogbegaafde kinderen binnen de stichting.
We hebben gemerkt dat er een grote behoefte is aan advies en begeleiding voor deze doelgroep, ook als er op school al een passend aanbod is voor veel kinderen. Vanuit onze praktijk zijn wij in staat de thuissituatie mee te nemen in het proces; ouders en opvoeders meer te betrekken bij de begeleiding. Zowel kinderen die in een plus- of kangoeroegroep zitten als kinderen die daar net niet voor in aanmerking komen, kunnen bij ons terecht.

AniekeCorinemarloeswendyWendy Haas woont met haar twee dochters in Millingen aan de Rijn. Na de PABO heeft ze gezinspedagogiek gestudeerd aan de Universiteit in Nijmegen. Na jarenlang groepsleerkracht te zijn geweest, heeft ze de opleiding voor Intern Begeleider gevolgd en werkt nu in die functie.

Marloes de Jong heeft ook twee dochters en woont in Nijmegen. Ze studeerde geneeskunde en rondde daarin de doctoraalfase af. Daarna koos ze een nieuw pad, werd leerkracht en volgde daarnaast de HBO-opleiding voor psychosynthese. Hierna opende zij een praktijk van waaruit zij o.a. aan kinderen weerbaarheidstrainingen aanbood en ouders over opvoedingskwesties adviseerde.

Corine Breuring woont in Heumen. Na een aantal jaren in het reguliere onderwijs gewerkt te hebben begon ze 2013 met het begeleiden van plusklassen. Een aantal jaar geleden voltooide ze de opleiding tot Talent-begeleider. Momenteel is ze werkzaam op een Leonardo-afdeling en volgt ze aan de Universiteit van sociale wetenschappen in Nijmegen de Echa-opleiding.

Anieke Pouwels woont in Nijmegen en is moeder van 4 kinderen. Jarenlang heeft zij in het basisonderwijs en speciaal onderwijs gewerkt als groepsleerkracht. Wat haar daarin het meest interesseerde was de sociaal- emotionele ontwikkeling en het welzijn van de kinderen. Daarom heeft zij na een aantal jaar de opleiding tot kindercounselor gevolgd.